EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Energiapuun varastointi

    

Kuvassa oikeaoppisesti pinottu, etunojassa oleva lipallinen energiapuukasa, joka on maasta riittävän korkealla maakosteuden välttämiseksi.

Varastoinnin merkitys energiapuun kuivuuteen ja laatuun on erittäin merkittävä. Energiapuun tärkeimmät varastointiin vaikuttavat tekijät ovat sijainti ja peittely. Näihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta tulevan hakepolttoaineen laatu ja energiasaanto olisivat maksimaaliset. 

Energiapuuta ei kannata varastoida kahta vuotta kauempaa, koska varsinkin lehtipuu alkaa  lahota kasassa. Ihanteellinen varastointiaika on vuosi, jonka jälkeen puu on erinomaisen kuivaa haketettavaksi.  

Puukasan sijainti ja teko

Tärkein energiapuun kuivuuteen vaikuttava tekijä on varastopaikka ja varaston teko. Paras paikka varastoida energiapuuta on  tuulinen, kuivapohjainen ja eteläauringon suuntainen, aukea paikka. Lisäksi paikalla on oltava riittävä tila haketus- ja puunajokalustolle.

Varastopaikan valinnassa on hyvä huomioida myös tienhoidolliset asiat. Ohiajavat lumikoneet ja aurat heittävät tienvarressa sijaitsevaan varastokasaan epäpuhtauksia kuten sepeliä ja hiekkaa, mikä aiheuttaa ongelmia hakkureille ja loppukäyttäjälle. Ojien päälle ei myöskään varastoja kannata perustaa.

Puukasat on järkevää tehdä mahdollisimman korkeiksi ja hieman etunojaan, jotta vesipinta-alaa olisi mahdollisimman vähän. Etunoja-asennossa kasaan muodostuu luontevasti lippa yläosaan päällimmäisistä puista, mikä suojaa puiden tyviä sateelta. Samalla kasasta tulee ryhdikäs, eivätkä latvukset laahaa liiaksi maahan.

Perustettava kasa on tehtävä mahdollisimman korkealle maasta epäpuhtauksien ja maakosteuden välttämiseksi. Arkipäivän esimerkkinä sopivasta maavarasta voidaan käyttää kissanhännänmittaa: kun kissa voi kulkea kasan alta häntä pystyssä, on energiapuu tarpeeksi ylhäällä maasta. Varastoitavan puun mitta ei saisi mielellään olla yli kuutta metriä, koska laahustavat latvuksen päät keräävät maahan jäätyessään epäpuhtauksia. 

  

Kuvassa muutama erilainen tapa säilöä energiapuuta. Oikeanpuoleisen kasan energiasaanto on niin heikko, että se kannattaa miltei jättää hakettamatta.

Energiapuuvarasto kannattaa tehdä aina mahdollisimman korkeaksi.

Peittely

Kasan peittelyä ei voi liiaksi korostaa energiapuuta varastoitaessa. Kasat on peiteltävä huolellisesti. Paras vaihtoehto on käyttää peitepaperia, jonka voi hakettaa puun sekaan.

Peitteen tulisi olla niin kattava, että se peittää latvukset ja taittuu myös kasan etureunan yli. Kasaa ei peitellä kuitenkaan ympäriinsä, koska tuulen on päästävä kuivattamaan kasaa.

Peittämättömän kasan raaka-ainespuu on 5-10 % kosteampaa kuin peitellyn kasan puu. Talvihaketuksessa lumi ja jää joutuvat helpommin hakkeen sekaan ja kastelevat valmista polttoainetta. 


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
Power & Energy Africa 2015 KenyaRENEXPO® BiHtcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en