EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Biopolttoaineet

    

Biopolttoaineet ovat biomassoista saatavia polttoaineita. Biomassat ovat fotosynteesin kautta syntyneitä eloperäisiä kasvimassoja. Biopolttoaineiden raaka-aineita saadaan metsistä, soilta, pelloilta sekä kaikkialta, jossa vain kasvaa suurehkoja määriä biomassaa. 

Biomassoista jalostettavilla biopolttoaineilla voidaan korvata liikenteen fossiilisia polttoaineita, ja siten vähentää myös liikenteen öljyriippuvuutta ja ympäristövaikutuksia. Mikäli biopolttoaineet tehdään kotimaisista raaka-aineista, lisäävät ne samalla kotimaahan jääviä tuloja sekä energiahuoltovarmuutta.

Tärkeimpinä biopolttoaineina Suomessa käytetään puuta ja turvetta suoraan poltettuna sekä muutettuna lämpö- ja sähköenergiaksi. Lisääntyvissä määrin on alettu huomata muutkin suuren potentiaalin omaavat biopolttoaineet kuten teollisuus- ja yhdyskuntajätteet sekä maataloudessa syntyvän lietteen ja lannan. Näistä voidaan jalostaa biokaasua tai niitä voidaan hyödyntää polttamalla.

Puuperäiset polttoaineet

Puuperäisiä biopolttoaineita ovat puu, puuhake, hakkuujätteet, kannot ja puupelletit; erilaiset sahateollisuuden synnyttämät purut sekä lastut ja niistä tehdyt puristeet kuten briketti. Kuiva puuaines eri muodoissaan on energiasisällöltään erittäin hyvä lämmönlähde. Polttoaineena puu on yksi tärkeimmistä raaka-aineistamme. Vaikka kotimaisen puustomme kasvu on hidasta, niin se kompensoituu metsätalousmaamme suurella pinta-alalla ja tämän kokonaisvuosikasvulla.

Turve

Turve on hitaasti uusiutuvaa biomassaa. Sitä käytetään polttoaineena pienten laitosten lämmöntuotannossa; suuremmissa voimalaitoksissa sekä sähkön- että lämmöntuotannossa. Turvetta syntyy kuolleiden kasvinosien maatuessa hyvin kosteissa olosuhteissa. Hapen puutteen ja runsaan kosteuden vuoksi kasvit eivät hajoa kunnolla, ja näin syntyy hitaasti kasvava turvekerros. Suomessa olosuhteet ovat suotuisat turpeen muodostumiselle, ja turvetta muodostuu jatkuvasti lisää.

Eloperäinen jäte

Eloperäinen jäte eli biojäte on teollisuuden, yhteiskunnan ja maatilojen jäteainesta. Se on erinomaista raaka-ainetta jalostettavaksi biokaasuksi. Biokaasutus on järkevimpiä tapoja tuottaa energiaa, koska jätteet ja liete ovat ehtymätön luonnonvara yhteiskunnassa.

Potentiaalisimpia biokaasun raaka-ainelähteitä ovat jätevedenpuhdistamojen lietteet, maatalouden lannat ja kasvibiomassat sekä yhdyskuntien ja teollisuuden biopohjaiset jätteet. Peltokasveja voidaan myös viljellä biokaasutuotannon raaka-aineeksi, ja kaatopaikoilta kerätä kaasua energiana hyödynnettäväksi. Käytännössä prosessiin ja raaka-aineeksi käy mikä tahansa biohajoava aines.

Peltobiomassat

Peltobiomassat koostuvat pelloilla tai soilla kasvatetuista energiakasveista tai niiden osista. Peltobiomassaksi soveltuvat muun muassa paju, hamppu, ruokohelpi, öljykasvit ja viljakasvien osat kuten olki. Näitä voidaan käyttää polttoaineena sinällään tai niistä voidaan jalostaa kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita. Esimerkiksi öljykasveista voidaan jalostaa biodieseliä.


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
Power & Energy Africa 2015 KenyaRENEXPO® BiHtcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en