EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Biokaasu

     

Biokaasuosaamista ja energiaomavaraisuutta Tanskan malliin.

Valtava energiapotentiaali

Biokaasua voidaan tuottaa yksinkertaisella menetelmällä biomassoista niin kutsutuissa biokaasureaktoreissa tai kerätä talteen suoraan kaatopaikalta. Biomassoilla tarkoitetaan laaja-alaisesti esimerkiksi biojätteitä, lietettä, lantaa, jätevesiä sekä peltobiomassoja.

Eloperäistä jätettä eli biojätettä syntyy kaikissa kotitalouksissa. Biojätteet on mittava energianlähde, ja suurelta osin hyödyntämätön energiapotentiaali. Biojätettä on kaikki keittiössä syntyvät kompostoituvat jätteet kuten hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret, ruoantähteet, pilaantuneet ja kuivuneet elintarvikkeet; suodatinpaperit poroineen, kasvit multineen.

Tehtaiden prosessiteollisuudessa kuten teurastamoissa sekä muissa eloperäisiä aineita käsittelevissä laitoksissa syntyy huomattavia määriä biohajoavaa jätettä. Myös maatalouden lietelanta ja yhdyskuntien jätevedet ovat eloperäisiä jätteitä, joita voimme jalostaa ja hyödyntää helposti energiaksi. 

Sähköä, lämpöä ja polttoainetta 

Biojätettä on kauan osattu yhteiskunnassamme hyödyntää yksinkertaisella kompostointimenetelmällä, mutta metaanikaasun valtavaa energiapotentiaalia emme ole osanneet laajamittaisesti hyödyntää. Esimerkiksi Saksassa ja Kiinassa on biojätteestä tuotettu erittäin kannattavasti metaanikaasua. Teknisesti biokaasua voi käyttää kuten maakaasua, koska ne ovat koostumukseltaan hyvin samankaltaisia.

Yksinkertaisessa prosessissa biokaasusta saatava energia voidaan muuttaa liikennepolttoaineeksi, sähköksi tai lämpöenergiaksi. Polttoaineeksi biokaasun sisältämä metaani sopii erinomaisesti, koska palamisen lopputuotteena syntyy ainoastaan vettä ja hiilidioksidia.

Kuvassa olevalta biokaasulaitokselta lähtee kanaaliputki ja  sähköjohto, joiden kautta lämmitetään sekä sähköistetään noin 300 rakennuksen kokoista kylää. Laitos sijaitsee Tanskassa. 

Energiahuoltovarmuus

Biojätteitä oikein ja tehostetusti kierrättämällä voidaan saada aikaan ympäristön kannalta kestävä ja energiahuoltovarma yhteiskunta. Käytännössä se tarkoittaa energiantuotannon, maatalouden, ruoantuotannon, biojätteiden sekä jätehuollon suljettua kiertoa, jossa kaikki yhteiskunnan tuottama jäte jalostetaan arvokkaaksi energiaksi.

Tarvittava tekniikka ja osaaminen biojätteen hyötykäyttöön on olemassa, mutta kysymys kuuluu, haluammeko ottaa käyttöön nämä suuret, valjastamattomat energiavarannot. Biojäte hajoaa joka tapauksessa arvokkaaksi biokaasuksi, kerätään se talteen arvokkaaksi energiaksi tai jätetään sikseen. Näin ollen biokaasun energiakäyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidin määrää. Se on puuperäisen energian tavoin ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto.

Lehmän lanta on erinomainen biokaasun raaka-aine. Yhden lehmän päivässä tuottamasta lannasta saadaan noin 10 kWh energiaa eli vastaavuudeltaan energiamäärä, joka sisältyy noin yhteen litraan polttoöljyä.

Biokaasuun liittyviä videoita:


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
RENEXPO® BiHPower & Energy Africa 2015 Kenya
tcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en