EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Paloturvallisuus

Kuuden kilon jauhesammutin ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle.

Yleinen siisteys

Paloturvallisuus alkaa huolellisuudesta ja siisteydestä. Pääsääntöisesti biopolttoaineita poltettaessa pääsee pölyä aina jonkin verran kattilahuoneeseen laitteistoista riippumatta.

Lämmityskeskuksen yleinen siisteys on tärkeää, koska kuumalla pinnalla pöly voi syttyä itsekseen jo 150-200 asteen lämpötilassa. Mitään helposti syttyviä aineita ei pannuhuoneella tule säilyttää tai varastoida. Pannuhuone voi olla mukava harrastetila, mutta ei romuvarasto.

Paloturvavaatimukset ja huomioitavat tekijät

Turvallisuuden ja toiminnallisuuden vuoksi lämpölaitoksessa on huomioitava useita tekijöitä. Lämpökeskuksen savupiipun on oltava vetoisuudeltaan hyvä, jotta kattilassa on riittävä alipaine. Luotettava ja optimaalinen veto on erittäin tärkeää kiinteitä polttoaineita poltettaessa. Riittämätön alipaine voi sen sijaan johtaa takapaloriskiin.

Kattilahuone on varustettava korvausilmakanavalla, joka on vähintään 1,5 -kertainen savuhormin halkaisijaan nähden riittävän korvausilman varmistamiseksi. Pannuhuone on  lisäksi varustettava yllättävien tilanteiden varalta jauhesammuttimella ja jatkuvasti verkkoon kytketyllä vesiletkulla. Letkun on oltava riittävän pitkä ylettyäkseen polttoainesäiliön luokse ja sen on oltava helposti käyttöön otettavissa.

Paloturvallisuusnäkökohdasta suositelluin ratkaisu on sijoittaa tai rakentaa lämpökeskus erilliseksi rakennukseksi vähintään kahdeksan metrin päähän muista rakennuksista, jolloin sen rakenteelliset paloturvallisuusvaatimukset ovat lievemmät. Tällöin ei lämpökeskuksen ulkoseinään eikä yläpohjarakenteisiin kohdistu palo-osastointiin liittyviä vaatimuksia. Ainoastaan lämpökattilatila sekä polttoainevarasto tulee erottaa toisistaan EI 30 -luokan rakentein. Lattiarakenteen on oltava palamaton.

Biolämpölaitoksen suunnitteluvaiheessa on viisasta ottaa yhteys oman kunnan palotarkastajaan. Näin ollen kaikki paloturvallisuusnäkökohdat tulevat huomioitua jo alkuvaiheessa eikä ikäviä yllätyksiä pääse tapahtumaan.

Polttoaineen syöttöjärjestelmän varustelut

Polttoaineen syöttölaitteistoissa pitää olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta turvajärjestelmää. Turvajärjestelmien tarkoitus on estää mahdollinen takapalotilanne laitteistossa eli estää tulta tai palavia savukaasuja pääsemästä polttoainevarastoon.

Toisen turvajärjestelmän on oltava syöttölaitteistoon liitetty sammutusjärjestelmä, jonka on toimittava kaikissa olosuhteissa, myös sähkökatkojen aikana. Toisen järjestelmän tulee olla syöttölaitteistoista riippuen joko sulkusyötin- tai pudotuskuilujärjestelmä tai vaihtoehtoisesti kannellinen, ilmatiivis polttoainesäiliö.

Laitevalmistajat antavat mielellään lisätietoa omien laitteidensa paloturvallisuusjärjestelmistä. Tietoa paloturvallisuudesta saa myös muilta asiantuntevilta tahoilta. Esimerkiksi Turvatekniikan keskus (Tukes) on julkaissut erinomaisen oppaan "Kiinteän polttoaineen lämmityskattiloiden turvallisuus". Se on luettavissa linkissä: http://www.tukes.fi/Tiedostot/painelaitteet/esitteet_ja_oppaat/Kattilaopas.pdf.

    

Sulkusyötin, johon on lisäjärjestelmänä kytketty AVTA -lämpötilaohjattu vesiventtiili.

Polttoainevarastoon menevän putkiston pääsulku, jota on helppo ja esteetön käyttää milloin tahansa, tarpeen vaatiessa.


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
Power & Energy Africa 2015 KenyaRENEXPO® BiHtcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en