EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Laitevalinnat

        

Kuvassa muutamia  stokeripoltinratkaisuja, joissa polttoaineen täyttö tapahtuu käsin tai traktorin etukuormaimella.

Lähtökohtana kohteen yksilölliset ratkaisut

Biopolttolaitteiston valintaan vaikuttaa hyvin useat seikat kuten lämmityksen tehontarve, käytettävissä olevat tilat, oman työn osuus lämmittämisessä sekä ennen kaikkea laitteistoon sijoitettava pääoma. 

Käytännössä erilaisia biopolttoaineita polttavia lämmityskattiloita ja muita ratkaisuja on niin monia vaihtoehtoja, että laitteiston pystyy asentamaan mitä monimuotoisimpiin tilaratkaisuihin. Yleisesti suurempi ongelma on löytää tai rakennuttaa polttoaineelle riittävä ja järkevästi toimiva, maksimaalisen edullinen varastotila.

Biopolttolaitoksen saa rakennettua hyvin edullisesti, mikäli pystytään hyödyntämään jo valmiina olevia rakennuksia. Niin vanhoja rakennuksia hyödynnettäessä kuin myös uutta biolämpölaitosta rakennettaessa kannattaa aina pyrkiä siihen, että laitos maksaisi itsensä takaisin korkeintaan seitsemässä vuodessa ja tämän jälkeen laitos tuottaisi positiivista tulosta. Aina parempi, mitä lyhyempi kuoletusaika on.

Biopolttolaitteita on pääsääntöisesti kahdenlaisia: joko purkainjärjestelmällä varustettuja tai stokeripolttimia. Pienet ja keskisuuret laitteistot ovat biopolttolaitteita, joilla voi polttaa käytännössä miltei kaikkia kiinteitä biopolttoaineita mukaan lukien pellettiä. 

Stokeripoltinlämmitys

Stokeri on keskuslämmityskattilassa käytettävä automaattinen biopolttoaineen syöttölaite-poltin -yhdistelmä. Stokeripoltinlämmityksessä stokeri on varustettu paloturvallisuuden vuoksi ilmatiiviillä kannella  ja se koostuu teräksisestä hakesäiliöstä, purkaimesta, syöttöruuvista sekä kattilan tulipesään sijoitettavasta palopäästä.

Stokeripolttimella voi polttaa lähes kaikkia bioraaka-aineita kuten haketta, turvetta, pellettiä, purua ja brikettiä. Valittavissa on aina edullisin saatavilla oleva polttoaine. Polttimella onnistuu myös viljan poltto, mutta viljan suuren tuhkapitoisuuden takia olisi hyvä, että se olisi ainoastaan tilapäinen polttoaine. Mikäli poltin muutetaan liikkuva-arinaiseksi  ja kattila varustetaan automaattisella tuhkanpoistolla, onnistuu myös viljan säännöllinen polttaminen polttimella.

Purkainjärjestelmällä varustettu polttolaite

Mikäli polttoaineen kulutus on korkea, on syytä automatisoida polttoainevarasto purkaimella. Purkain kuljettaa hakkeen, turpeen tai muun biopolttoaineen suoraan polttimelle. Erilaisilla purkainratkaisuilla voidaan helposti automatisoida hyvinkin pieniä, muutaman kuution siiloja tai jopa satojen  kuutioiden polttoainevarastoja.

Teholtaan 100 kW:n lämmityskattila käyttää vuorokaudessa 3,5-4 kuutiota haketta käydessään täydellä teholla. Vuosikulutuksessa tämä vastaa noin 300 kuutiota haketta.

Kun biopolttolaitteeksi valitaan purkainjärjestelmä, vaihtoehtona on joko jousipurkain, tankopurkain tai kolapurkain. Purkainjärjestelmällinen laite on aina varustettu paloturvallisuuden vuoksi syöttölaitteistolla, koska polttoaine tulee avoimesta siilosta eikä ilmatiiviistä metallisäiliöistä kuten pienemmissä laiteratkaisuissa.

Syöttölaisteistoksi on valittavana vaihtoehtoisesti sulkusyötin- tai pudotuskuilujärjestelmä. Purkaimet syöttävät polttoaineen automaattisesti syöttölaisteiston avulla ruuville, jota pitkin polttoaine kulkeutuu polttimelle.

   

Vasemmanpuoleisessa kuvassa jousipurkainkoneikko, joka siirtää haketta automaattisesti kuljetusruuville. Ruuvi kuljettaa polttoaineen viereiseen huoneeseen polttimelle. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy sulkusyötin, jonka kautta polttoaine kulkee polttimelle.

Suuret biopolttolaitteet

Tehontarpeen ja polttoainemäärien kasvaessa itse polttotekniikat eivät juuri biopolttolaitteissa paljon muutu. Suurin muutos on polttoaineen syöttölaitteistossa, joka on käytännössä aina käytössä suurissa polttolaitteissa. Syöttölaitteisto muuttuu suuremmassa laitekokoluokassa rakenteeltaan vahvemmaksi ja toimintakapasiteetiltaan tehokkaammaksi.

Varaukset huoltojen ajalle

Lämpölaitos kannattaa poikkeuksetta varustaa muutamilla lisävarusteilla lämmityskaudella olevan hetkellisen katkoksen kuten huoltoseisokin, mahdollisten yllättävien tilanteiden tai esimerkiksi lomamatkan varalle. Järkevällä suunnittelulla ja varauksilla pystytään takaamaan laitoksen varmuus ja katkeamaton toimivuus.

Öljypoltin on varteenotettava lisävaruste lämmityslaitokseen. Öljypolttimen hankinta perustelee itseään sillä, että öljyä tai biodieseliä voi tarvittaessa käyttää myös väliaikaisena lämmönlähteenä.  Biolämmityskattila on hyvä varustaa joko öljypolttimen lisäksi tai sen vaihtoehtona sähkövastuksella.

Sen sijaan mahdollisten sähkökatkosten varalle laitokseen kannattaa hankkia varavoima-aggregaatti, jolloin vältetään yllättävät ja turhat ongelmatilanteet. Lisävarusteena kattiloihin saa myös erilaisia varauksia puun polttamista varten, joten lämmön ei pitäisi missään tapauksessa loppua talosta, oli tilanne ja olosuhteet mitkä hyvänsä.

 

 

 


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
Power & Energy Africa 2015 KenyaRENEXPO® BiHtcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en