EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Puun kosteus

Pystylukemat taulukossa kuvaavat puun energiamäärää suhteessa painoon (kWh/kg). Vaakanumerot kuvaavat kosteusprosenttia (%).

Tuoreessa puussa on keskimäärin 50-60 % vettä. Polttopuu luokitellaan laadukkaaksi, kun sen kosteusarvo on 15-16 % tai vähemmän. Hake on laadukasta, kun kosteus on alle 25-30 %. Taulukossa näkyy kosteuden vaikutus energiasisältöön. Lähde VTT.

Kuiva puu -moninkertaiset ja huomattavat hyödyt

Puun kuivuuden merkitystä ei voi ylikorostaa, kun sitä käytetään polttoaineena. Energia-arvo laskee huomattavasti puun ollessa kosteaa, oli puu sitten pilkkeenä tai hakkeen muodossa. Pääsääntöisesti puu pitää polttaa mahdollisimman kuivana, jotta samasta puumäärästä voidaan saada huomattavasti suurempi energiasaanto kuin kosteana käytettäessä.

Bioenergiakauppaa suurlaitostasolla tehdään yleensä kilowatti- tai megawattikauppana, jolloin ostaja maksaa toimitettavasta raaka-aineesta saadun energian mukaan. Näin toimitaan esimerkiksi voimalaitoksissa, jotka ostavat haketta, turvetta ja ruokohelpeä.

Puukaupan alalla toimijoiden olisi syytä huomioida suuret taloudelliset hyödyt, joita saadaan toimitettaessa kuivaa puuta kostean sijaan. Tästä hyötyisivät niin energiaa tarvitsevat yksiköt kuin sitä myyvät toimijat. Miksi kuljetuttaa puurekoilla suuria määriä vettä puuhun sitoutuneena sen sijaan, että rahtina voisi olla täyttä puutavaraa ja taloudellinen hyöty maksimaalisen suuri? Puukaupan järkeistäminen ja hyötyjen maksimointi olisi jokaisen etu.

Puun kosteuden mittausmenetelmät

Biopolttoaineen kosteusprosentin pystyy mittaamaan joko kosteusmittarilla tai alla olevalla mittausmenetelmällä, jota käyttävät suurbiopolttoaineiden ostajat kuten voimalaitokset mitatessaan hakkeen ja turpeen kosteutta.

Kosteusprosentin mittaaminen

Puun alkuperäinen kosteusprosentti voidaan laskea, kun suhteutetaan polttoaineen märkäpaino sen kuivapainoon seuraavan laskutoimituksen mukaisesti: (puun märkäpaino-kuivapaino) / märkäpaino x 100

Kuivapainon määritteleminen

  • Laita haketta, pieniä puutikkuja tai turvepaloja folioastiaan
  • Punnitse lähtöpaino
  • Laita uuniin kuivumaan +105 asteeseen

Astia punnitaan tasaisin väliajoin niin kauan, kunnes painon muutos lakkaa. Usein 16 tuntia riittää täydelliseen kuivamiseen, mikäli palakoko on alle 30 mm. Tällöin puun kosteus on 0%.

Esimerkkitapaus

Esimerkkitilanteessa puun märkäpaino on 200 g, kuivapaino 150 g.

  • Laskukaava: (200-150) g / 200 g x 100 = 25
  • Tuloksena raaka-aineen alkuperäinen kosteusprosentti, 25 %

Käytännössä yli 55 % kosteaa puuta ei kannata polttaa, koska energiasisältö on keskimäärin vähäiset 2 kWh/kg, mikä vastaa lämmityskattilan lämpöhäviöitä. Kuivassa puussa on hyötysuhde vastaavasti puolet suurempi, jopa 4-5 kWh/kg.

  

Folioastioissa olevat hake- ja palaturvenäytteet ovat menossa punnitukseen ja uuniin kuivumaan.


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
RENEXPO® BiHPower & Energy Africa 2015 Kenya
tcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en