EtusivuBiopolttoaineetBiolämmitysFaktaaPalvelummeOta yhteyttä

Yhdistysrekisteri

Bioenergianeuvoja.fi ylläpitää maksutonta yhdistysrekisteriä. Ota meihin yhteyttä tästä linkistä, niin lisäämme yhdistyksesi tiedot maksutta näkyviin. Muista myös ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoista meille!

________________

Aurinkoteknillinen yhdistys ry

PL 3

06151 Porvoo

puhelin: 0400 458790/Christer Nyman, toiminnanjohtaja

e-mail: info@aurinkoteknillinenyhdistys.fi 

http://www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi

Aurinkoteknillinen yhdistys ry perustettiin vuonna 1979 edistämään uusien energialähteiden ja erityisesti aurinkoenergian käytön soveltamista Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neovottelee viranomaisten kanssa sekä harjoittaa alan neuvontaa, tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta sekä avustaa yhteyksien solmimisessa alan eri tahoihin.

Yhdistyksen keskeisen toimintamuoto on vuosittain järjestettävä tapahtuma aurinkoteknilliset päivät tai aurinkoseminaari, jossa tutustutaan aurinkoenergian käytön ajankohtaisiin kysymyksiin asiantuntijaluentojen ja näyttelyn avulla. Yhdistys osallistuu myös näyttelyihin, joissa esitellän uusiutuvaa energiatekniikkaa. Yhdistys on julkaissut tähänastiset luennot kirjasarjassaan.

_______________

Bioenergia ry

Kaisaniemenkatu 4

00100 Helsinki

puhelin: 0207 639 600

e-mail: etunimi.sukunimi@bioenergia.fi

http://www.bioenergia.fi/

Bioenergia ry:n alaisuuteen on integroitu yhdistyksen Finbio, Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, toiminnot. Lue lisää http://www.finbio.fi/

 

Muodostamme jäsentemme kanssa tahtotilan, jota ajamme siellä, missä päätöksiä tehdään. Tiedämme lainsäädännön valmistelijat ja päätöksen tekijät sekä Suomessa että Euroopan Unionissa. Valmistelemme ja annamme lausuntoja. Meillä on toimivat yhteydet mediaan. Yhteisellä esiintymisellä saamme paremman lopputuloksen.

Jäsenillämme on alan viimeinen tieto käytettävissään. Järjestämme parhaat seminaarit Suomessa ja toimivat messuyhteydet ulkomaille. Julkaisemme päättäjille, asiakkaillesi ja jäsenille suunnattua Bioenergia –lehteä sekä palvelevaa verkkosivustoa.

_____________

Puuenergia ry

PL 5 (Kiljavantie 6)

05201 Rajamäki

puhelin, vaihde: (09) 2904 1200

email: puuenergia@tts.fi

http://www.puuenergia.fi/

 

Puuenergia ry - Träenergi rf. on aatteellinen yhdistys, joka edistää puuenergian käyttöä, kilpailukykyä ja taloudellisuutta ympäristöä säästäen. Jäseninä ovat puupolttoainetta tuottavat, käyttävät ja hyödyntävät yritykset sekä näille koneita ja laitteita myyvät yhteisöt. Jäseniksi voivat liittyä myös muut yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet puuenergiasta tai joiden intressissä on puuenergian lisäkäyttö.

Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä muun muassa Finbion ja Motivan kanssa. Yhteiset intressit uusiutuvan energian käytön lisäämisestä on myös Turveteollisuusliitolla ja TTS tutkimuksella (Työtehoseura).

Puuenergia ry on puhtaan, kotimaisen puuenergian vaikuttaja ja toimija sekä parantaa yrittäjien ja yritysten mahdollisuuksia toimia terveellä taloudellisella pohjalla.

______________

Suomen Biokaasuyhdistys ry

PL 1173

00101 Helsinki

email: info@biokaasuyhdistys.net

http://www.biokaasuyhdistys.net

 

Suomen Biokaasuyhdistys ry on vuonna 1991 perustettu riippumaton, biokaasun tuotannon ja käytön edistämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys toimi ensin nimellä Suomen Biokaasukeskus ry.

Suomen Biokaasuyhdistys ry edistää biokaasuteknologian käyttöönottoa ja tutkimusta sekä lisää biokaasuun liittyvän tiedon tasoa yhteiskunnassa. Yhdistys haluaa vaikuttaa biokaasualan suotuisaan kehitykseen ottamalla kantaa biokaasualaan liittyvään lainsäädäntötyöhön, julkaisemalla uutta tietoa ja järjestämällä tilaisuuksia.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten biokaasujen eli laajasti biometaanin tutkimusta, tuotekehitystä, tuotantoa, talteenottoa ja käyttöä sekä edesauttaa jäsentensä siihen liittyvää toimintaa.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toimintaa on mm.:

- seurata biokaasualan kehittymistä ja levittää tietoa biokaasun merkityksestä
- ylläpitää yhteyksiä muihin uusiutuvien energioiden keskusliittoihin ja sidosryhmiin
- järjestää kursseja sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
- toimia asiantuntijana biokaasualaan liittyvissä asioissa

________________

Suomen Kaasuyhdistys

Salomonkatu 17 A

PL 392

00101 Helsinki

puhelin: (09) 586 0840

http://www.kaasuyhdistys.fi

Suomen Kaasuyhdistys on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija.

Toiminnallaan yhdistys kehittää Suomen kaasualaa suuntaan, jossa maakaasua, biokaasua ja niihin rinnastettavia energiakaasuja toisiaan tukien ja täydentäen hyödynnetään monipuolisesti ja maantieteellisesti laajasti, ja jossa tarvittavia kaasualan laitteita tai palveluita on kattavasti saatavilla.

Toiminnallaan yhdistys edistää energian tehokasta käyttöä ja kuljettamista sekä puhdasta ympäristöä.

_________________

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Asemakatu 11 A, 2. kerros

40100 Jyväskylä

puhelin: 040 771 6114/Anni Mikkonen, toiminnanjohtaja

email: tuuli@tuulivoimayhdistys.fi

http://www.tuulivoimayhdistys.fi

 

Suomen tuulivoimayhdistys perustettiin vuonna 1988 edistämään tuulivoimaa Suomessa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen päätavoitteena on tuulivoimatietoisuuden lisääminen riippumattomaan tieteelliseen tietoon perustuen sekä tuulivoiman käytön lisääminen Suomessa sen kaikissa muodoissa. STY pyrkii olemaan johtava ja näkyvä vaikuttaja tuulivoiman edistäjänä edustaen kaikkien jäseniensä yhteisiä näkemyksiä.

STY:n keskeinen tavoite on tiedottamisen avulla asenneilmapiirin muuttaminen tuulivoimalle myönteisemmäksi. STY tiedottaa tuulivoimasta puolueettomasti riippumattomaan tutkittuun tietoon perustuen.

STY edistää tuulivoiman käytön lisäämistä tiedottamalla tuulivoimasta (Tuulienergia -lehti, www-sivut, uutiskirje, seminaarit, lehdistö), osallistumalla yleiseen keskusteluun sekä vaikuttamalla päättäjiin yhtenäisesti ja selkein valmistelluin tavoittein. Lisäksi osallistutaan erilaisten valtiovallan asettamien työryhmien työskentelyyn sekä kansallisiin hankkeisiin.


ENREGRENEXPOREGATECCEB
EUBCEBiofuels-2015Bioenergia 2015Agritechnica 2015RENEXPO BucharestACERC
Power & Energy Africa 2015 in Dar-es-Salaam, Tanzania.
Power & Energy Africa 2015 KenyaRENEXPO® BiHtcbiomass2015 The International Conference on Thermochemical Conversion Science
http://kbh.my.gov.cn/http://www.filtechasia.com/en/index.asp
http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1http://www.apbechina.com/index.php?lang=enhttp://www.china-aid.com/en/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.expogr.com/kenyaenergy/index.phphttp://www.expogr.com/kenyaenergy 2017 /index.phphttp://expogr.com/ethiopia/powerenergy/index.phphttp://expogr.com/rwanda/powerenergy/index.phphttp://www.expogr.com/tanzania/powerenergy/index.phphttp://www.silverindustry.cn/en/index.htm
http://www.gehe.cn/index.php?lang=en